Rumina?

Rumina verwijst naar het woord 'ruminant' en betekent 'herkauwer'. Herkauwers beschikken over een wonderlijk spijsverteringstelsel. Met hun vier magen zijn ze in staat om voor de mens onverteerbaar voedsel zoals grassen en twijgjes om te zetten in hoogwaardige vetten en eiwitten in hun melk en vlees. Herkauwers horen thuis op graslanden, die op hun beurt in staat zijn om veel koolstof vast te leggen in de bodem. Hun mest verrijkt de bodem en dient ook voor intensieve teelten zoals groenten, aardappelen en bieten. Is een koe dan niet slecht voor ons milieu? Niet zolang ze op haar juiste plek staat en een schakel vormt in een evenwichtig systeem.